Hello ...

Национално дружество "Традиция"

Клубна хроника 2004 година

Регионален клуб Шумен на Национално дружество "Традиция"

Членовете на клуба взеха участие в исторически реконструкции в цялата страна, като подкрепиха регионалните клубове