В началото на месец януари 1878г Освободителната война била прехвърлила кулминационната си точка. Търпейки поражения османските войски отстъпвали по всички участъци на фронта. Големи територии и многобройни селища били освободени. Поради близостта си до прочутия османски военен крепостен четириъгълник Шумен – Русе- Силистра – Варна , където врагът бил съсредоточил по-голяма част от войските си, въпросът за освобождението на днешната Търговищка област бил решен едва в края на войната. Отчитайки значимостта на тази територия, руското командване започнало усилена подготовка за бойни действия срещу намиращите се тук вражески войски, които наброявали няколко десетки хиляди души.

След падането на Одрин в руски ръце на 8/20.1.1878 станало особено наложително да се заемат селищата в североизточна България и на първо място Османь пазарь/Омуртаг/ и Ески Джумая/Търговище/, като подстъпи към големите турски военни крепости. Към 1 януари 1878 година войнските части на 11-а пехотна дивизия(по-голяма част от селищата на днешната Търговищка област получават свободата си от тях) били разположени в района на селата Козаревец, Драгижево, Златарица, Кесарево и др., при сравнително затишие на бойните действия в този участък. Предвид масовото отстъпление на османската армия на юг към истамбул със заповед на началник щаба на източния отряд ген.лейт. П.С.Вановски до командира на 4 армейски корпус(включващ в редовете си 11 –а пехотна дивизия) се нареждало по указания на главнокомандващия източния отряд руски войски да се пристъпи към общо настъпление на поверените му войски с цел да се превземе Османь пазарь, а след това и Ески Джумая, за да се овладее пътят от Разград и Шумен, минаващ през тези градове за Котел, Сливен и Ямбол. В съответствие с указанието на командването за настъпление към указаните центрове командирът на 11-а пех дивизия, авангард на източния отряд, ген Й.Г.Ернрот отдава следната заповед до подчинените си войскови части:

„ На войнския състав на дивизията е поставена задача да превземе Османь пазарь. По сведенията, с които разполагаме, противникът се намира с неголеми сили около Яйла-кьой, на около 5 версти от Джумали-кьой.
Затова заповядвам на частите на дивизията да настъпят в две колони. Лява, под мое лично командванеот 41-и,43-и,44-и пехотни полкове, всички казюашки части, намиращи се в отряда, доннската конна 6 батарея и дивизионите от 1-а, 3-а, 6-а, батарея на 11-а артелерийска бригада.
Дясна, под началството на полковник Красовски, от 42-и пех полк, дружините на българското опълчение, ескадрона на Нарвския хусарски полк и дивизиона на 5-а батарея от 11-а пех арт бригада..“

На 12 януари идва нова заповед от главнокомандващия до дивизията, в която се упеменавало Османь пазарь да бъде превзет незабавно и ако е възможно, и Ески Джумая.г

Настъплението на дивизията започва на 13 февруари 1878 година към обед след като ген-лейт. Епнрот установил връзка с войските на ген.-майор Горшков, разположени в района на селата Ковачевец-Попово-Садина. Движението на отряда се забавя още при преминаването му през пропукващия се лед на реката при Джолюница, но въпреки всичко той се устремява твърдо към указаното му направление. На много места движението на войските се забавяло от липса на добри пътища, мостове, от дълбокия сняг и от времето, което русите употребявали за направа на добри переправи на своите войски.